افسانه های بیدل قصه گو

نگاهی نزدیک تر به “بیدل آوازه خوان”، گزارش نمایش خصوصی کتاب

ملیسا، مدیر وب سایت بزرگ پاتیل درزار (TLC) نوشته است که امروز او هم جزو کسانی بوده که برای نمایش خصوصی یک نسخه از هفت کپی “افسانه های بیدل آوازه خوان” در لندن دعوت شده بود. این نسخه ی خیریه در یک پارچه ی ارغوانی رنگ پیچانده شده بود و در جعبه مخصوصی از جواهرات قرار داشت.
قرار است این کتاب در روز سیزدهم دسامبر در حراجی ساتبی فروخته شود و ساتبی هم یک کاتالوگ ویژه مربوط به آن را چاپ کرده است. عواید فروش این کاتالوگ به نفع موسسه خیریه The Children’s Voice Charity تعلق خواهد گرفت.
بقیه در ادامه خبر…


سایز این کتاب ۴ در ۶ است و شبیه دفتر خاطرات می ماند. یک جواهر اسکاتلندی با قطعات نقره ای رنگ در جلو کتاب، جلوه ی زیبایی به آن داده است. هر چهار گوشه آن یک حکاکی به شکل یکی از چهار طرح فوق را شامل می شود: یک پا، یک فواره، یک کنده درخت و یک قلب که هر کدام نمایانگر چهار داستان داخل کتاب هستند. تکه میانی آن جمجمه نقره ای بزرگی است که نمایانگر داستان سه بردار است که پنجمین داستان کتاب است که در یادگاران مرگ هم گفته شده بود. یک قلاب نقره ای کوچک هم دور کتاب بسته شده است.
هر نسخه کتاب هم با مجموعه متنوع و متفاوتی از سنگ ها همراه است. نسخه خیریه یک سنگ قمر دارد که جو گفت این سنگ در ارتباط با مادران، عشق ها و قدرت رویاها هست. بسته به زاویه ای که در حال دیدن جواهر روی کتاب باشید رنگ آن به شفاف و آبی فام تغییر می کند. بطوریکه در تصاویر، یک سنگ در هر یک از حدقه های چشم های جمجمه در هر زاویه دیده می شود. علامت یادگاران مرگ روی جمجمه نیست.
حاشیه های درون کتاب ناهموار است و به طور زیبایی طراحی شده است. هر کس کارهای هنری با دست کشیده شده ی جو را دیده باشد می داند که او با دقت کار می کند و از مدل شوخ طبعی در طرح ها استفاده می کند. صفحه ها با گلها و تزئینات دیگر مرزگذاری شده است. یک صفحه ی آن یک سنگ قوس مانند در بالای آن دارد و در صفحه ای دیگر یک کفش در پایینش کشیده شده که در داستان نقش مهمی ایفا می کنند. عکس های فصل ها بسیار زیبا کشیده شده است.
این کتاب در هفته جاری در روز دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در ساتبی نیویورک برای نمایش عمومی قرار داده خواهد شد و همان طور که گفته شد، روز ۱۳ دسامبر هم به حراج گذاشته می شود. بچه هایی که به دیدن این کتاب در روزهای مذکور بروند، به آنها نشانی داده خواهد شد که روی آن نوشته شده که آنها جزو معدود کسانی بودند که شانس دیدن این کتاب را داشته اند.