پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

یادگاران مرگ در لیست کتاب برجسته ۲۰۰۷ نیویورک تایمز

کتاب هری پاتر و یادگاران مرگ در لیست ۱۰۰ کتاب برجسته امسال نیویورک تایمز قرار گرفته است. لیست کامل کتاب ها در دوم دسامبر به همراه نقد و بررسی کتاب چاپ خواهد شد.