افسانه های بیدل قصه گو

ویدیو جدید از بیدل آوازه خوان

در روز سیزدهم دسامبر، افسانه های بیدل آوازه خوان، کتابی نوشته ی جی.کی.رولینگ برای موسسه خیریه The Children’s Voice در حراجی ساتبی برای فروش فرستاده می شود.

دیروز صبح، برنامه تلویزیونی صبح بخیر امریکا، در مورد این کتاب صحبت کرد و صفحاتی از آن را خواند.

با تشکر از HPANA، ویدیوی آن را در اینجا مشاهده کنید.