مختلف

کوییدیچ ورزش جدید دانشگاه شد

به نقل از مقاله ای در USA Today، کوییدیچ جدیدترین ورزشی است که در اولین دوره مسابقات دانشگاه ها اوایل این ماه در ایالات متحده بازی می شود. یکی از دانشجویان دانشگاه Middlebury در ورمونت گفت:

“کوییدیچ، یکی از خلاقانه ترین مسائل بیرون آمده از کتاب هست. ما میتونیم اون رو اینجا خلق کنیم، از تمام قواعدش پیروی کنیم، البته به جز توانایی پرواز کردن. حالا این ورزش هم مد میشه.”

برای انجام این بازی، جای گوی زرین با یک پسر جوان تغییر پیدا کرده که او باید با سرعت نور دور زمین به سرعت بدود، و با اینکه بازیکنان نمیتوانند پرواز کنند، چوب های جارو را همچنان برای نمایش کنار زمین گذاشته اند.

این بازی، نسخه ای تعدیل شده از ورزشی مابین راگبی، جاخالی بازی و فوتبال است.