پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

“یادگاران” یکی از کتب برجسته کودکان در سال ۲۰۰۷

نیویورک تایمز، کتاب “هری پاتر و یادگاران مرگ” را به عنوان یکی از “کتاب های برجسته کودکان در سال ۲۰۰۷” در فهرست خود قرار داده است. توضیحی که نیویورک تایمز در مورد این کتاب آورده است در ادامه خبر قابل مطالعه است…

“این کتاب، در بین پرفروش ترین کتاب ها، از نظر طرفداران ۷ تا ۷۰ سالۀ خود و حدود ۱۰ سال انتشار قسمت به قسمت، مستثنی است. در این جلد که آخرین آن است، هری مبارزۀ نهایی خود با ولدمورت را انجام می دهد و معمای بزرگترهای مرموز خودش، سیوروس اسنیپ و آلبوس دامبلدور را حل می کند. کتاب های هری پاتر، آن طور که کریستوفر هیچنز می گوید، به نویسنده اش “شهرتی ابدی” داد. او می گوید: “شاید تا ده ها سال هنوز میلیون ها انسان بالغ وجود داشته باشند که آشناییشان با ادبیات را به یاد بیاورند که نگاه کوتاهی به کتاب های هری پاتر بوده است.”