ویدا اسلامیه

جدیدترین مصاحبه ویدا اسلامیه با نسل سوم جام جم

ویدا اسلامیه، مترجم رسمی کتاب های هری پاتر در ایران، با بخش نسل سوم روزنامه جام جم مصاحبه ای انجام داده است. همین امروز با خرید روزنامه جام جم، در صفحه 6 ویژه نامه نسل سوم، میتوانید این مصاحبه را تهیه کنید.
در هر صورت این صفحه بصورت کامل در قالب PDF را از سایت جام جم برای شما آماده کرده ایم. به علاوه عکس خانم اسلامیه در این مصاحبه:

متن کامل مصاحبه ویدا اسلامیه بصورت PDF با آخرین کیفیت
عکس ویدا اسلامیه در این مصاحبه

در این مصاحبه، مترجم محبوب ما اشاره می کند که از هری پاتر دلزده شده است و فقط به خاطر طرفداران است که به کار ترجمه آن ادامه می دهد. و در بخشی از این مصاحبه می گوید:

"فکر کنم دخترم از هری پاتر بدش می آید، زیرا تابستان وقتی مشغول ترجمه کتاب بودم نمی توانستم او را زیاد به تفریح ببرم، یعنی ناشر از یک طرف مرتب از پیشرفت کار می پرسید و از طرفی دخترم از من می خواست او را بیرون ببرم. وقتی برایش توضیح دادم که باید کتاب را به پایان برسانم گفت: «لعنت به این هری پاتر! پس کی تموم میشه؟» هری پاتر از نظر احساسی به نوعی رقیب دخترم شده بود؛ البته وقتی فیلمها به دستمان می رسید، با هم به تماشای آن می نشستیم."