مختلف

هری پاتر یکی از بیشترین موارد جستجو شده در یاهو!

وب سایت یاهو “بیشترین موارد جستجو شده در سال ۲۰۰۷” را در دسته های مختلف منتشر کرده است و هری پاتر در دستۀ “آخرین خداحافظی” رتبۀ اول را کسب کرده است. در این گزارش آمده است:

“در سال ۲۰۰۷، ما با شماری از کاراکترهای مورد علاقه مان که واقعی یا خیالی بودند، خداحافظی کردیم. هری پاتر، هرمیون و رون، شخصیت هایی هستند که توسط جی.کی.رولینگ خلق شده اند و هر سه جزء جستجوهای “آخرین خداحافظی” شدند تا آخرین برگ ماجراهای این پسرک جادوگر را رقم بزنند.”

نکتۀ قابل توجه برای کاربران ایرانی این که در دستۀ “حوادث خبری”، “ایران” پس از “صدام حسین” در ردۀ دوم بیشترین جستجوها قرار گرفته است.