کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

اسکلاستیک امیدوار است که کتاب در ۲۰۰۷ بیاید

طرفداران انتظار دارند سال دیگر این موقع هفتمین و آخرین کتاب هری پاتر را در دست داشته باشند. خبرگزاری CNN Money مقاله ای در این مورد و کشمکش ناشران امریکایی برای چاپ آخرین اثر از این مجموعه نوشته است. سهم اسلاکستیک، امسال در بازار جهانی ۶ درصد افت داشته است، و به این خاطر، این کمپانی نمیتواند مجددا وامی دریافت کند.
کمپانی امیدوار است که با انتشار هفتمین کتاب هری پاتر مشکلات خود را حل کند و از این وضعیت خارج شود. دریو کرام، تحلیل گر و استیفل نیکلاس از اسکلاستیک در این باره گفتند: "همکاری با رولینگ خیلی به نفع این رکت هست. البته دیگه بعد از این هری پاتری چاپ نمیشه ولی حفظ ارتباط با رولینگ خیلی موثر خواهد بود. چون هر چیزی که اون بنویسه فروش خوبی خواهد داشت."