فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

انتخاب بازيگر نقش زابيني در شاهزاده دورگه؟

سايت نمايش دهندۀ فيلم هاي در حال بازي “لوييس كورديس” مدعي شده است كه او در حال بازي در فيلم هري پاتر و شاهزادۀ دورگه در نقش بليز زابيني است. مي توانيد تصويري از او را در اينجا ببينيد. (بازيگري كه سياه پوست است.)
تا زماني كه وارنر برادرز اين خبر را تأييد نكرده، اين خبر را به طور كامل شايعه فرض كنيد!