فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

تأييد تاريخ اكران محفل ققنوس براي اروپا

قبلاً تاريخ اكران فيلم "هري پاتر و محفل ققنوس" را در سه كشور اروپايي اعلام كرديم. همه ي اين تاريخ ها توسط برادران وارنر تأييد شدند.