کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

“يادگاران” امضا شده براي حراج خيريه

يك نسخۀ امضا شده از كتاب “هري پاتر و يادگاران مرگ” توسط AbeBooks به حراج خيريه گذاشته شده است. اين نسخه از تور اخير رولينگ در تورنتو كانادا است و برندۀ اين حارجي نه تنها صاحب اين كتاب امضا شده خواهد شد، بلكه يادبودهايي از اين تور از جمله يك بليط، يك مجموعه از برچسب هاي هري پاتر، يك نشان لاي كتاب يادبود، يك آويز در و يك پوستر را نيز دريافت خواهد كرد!
اين حاراجي از 6م دسامبر (15 آذر) شروع شده است و تا 11م اين ماه (20م آذر) نيز ادامه خواهد داشت. عوايد اين حراج خيريه به برنامۀ طرح سواد United Way و Canada Pen تعلق خواهد گرفت. براي كسب اطلاعات بيشتر و يا پيشنهاد قيمت براي خريد، به اينجا برويد!