رولینگ

پرسش و پاسخ جیمز رانسی با جی.کی.رولینگ

وب سایت شبکه ITV پرسش و پاسخی از جیمز رانسی، سازندۀ مستند “جی.کی.رولینگ – یک سال از حیات” با جی.کی.رولینگ منتشر کرده است که در خانۀ رولینگ در اسکاتلند صورت گرفته است.
متن کامل در ادامه خبر…

– خصوصیت مورد علاقۀ شما چیست؟
شجاعت

– از کدام نقص متنفرید؟
تعصب در عقیده

– خواسته ای که دوست دارید فراموش کنید؟
شکم پرستی

– برجسته ترین خصوصیت شما چیست؟
سخت کوش هستم

– از چه چیزی می ترسید؟
کسی را که خیلی دوست دارم از دست بدهم

– کدام خصوصیت مردان را دوست دارید؟
رفتار و اخلاق

– کدام خصوصیت زنان را دوست دارید؟
بخشش

– به چه چیزی از دوستانتان بها می دهید؟
تحمل

– وجه منفی اخلاقتان چیست؟
زودجوشی

– شغل موردعلاقۀ شما چیست؟
نویسندگی

– رؤیای شاد شما چیست؟
یک خانوادۀ شاد