رولینگ

پرسش و پاسخ جيمز رانسي با جي.كي.رولينگ

وب سايت شبكه ITV پرسش و پاسخي از جيمز رانسي، سازندۀ مستند “جي.كي.رولينگ – يك سال از حيات” با جي.كي.رولينگ منتشر كرده است كه در خانۀ رولينگ در اسكاتلند صورت گرفته است.
متن كامل در ادامه خبر…

– خصوصيت مورد علاقۀ شما چيست؟
شجاعت

– از كدام نقص متنفريد؟
تعصب در عقيده

– خواسته اي كه دوست داريد فراموش كنيد؟
شكم پرستي

– برجسته ترين خصوصيت شما چيست؟
سخت كوش هستم

– از چه چيزي مي ترسيد؟
كسي را كه خيلي دوست دارم از دست بدهم

– كدام خصوصيت مردان را دوست داريد؟
رفتار و اخلاق

– كدام خصوصيت زنان را دوست داريد؟
بخشش

– به چه چيزي از دوستانتان بها مي دهيد؟
تحمل

– وجه منفي اخلاقتان چيست؟
زودجوشي

– شغل موردعلاقۀ شما چيست؟
نويسندگي

– رؤياي شاد شما چيست؟
يك خانوادۀ شاد