اخبار DVD / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

شاهزاده دورگه در DVD اصل محفل ققنوس هم هست

در نسخه امریکایی DVD “هری پاتر و محفل ققنوس” چند صحنه از فیلم جدید شاهزاده دورگه هم وجود دارد. این صحنه ها در هیچ نسخه ای که تا به حال در جهان فروخته شده بود وجود نداشته حتی نسخه انگلیسی DVD ها. این صحنه ها، صحنه ی حمله ی دراکو (تام فلتون) به هری در قطار هاگوارتز، هری و جینی و داخل خانه اسلاگهورن را شامل می شود. همچنین گفتگو های بین دامبلدور و هری در مورد جان پیچ ها (هارکراکس) هم می توانید ببینید. این DVD همچنین مصاحبه هایی دارد که در مراسم انتشار DVD محفل در لندن صورت گرفته که شامل مصاحبه های جدید با اما واتسون، متیو لوئیس (نویل)، روپرت گرینت و دنیل رادکلیف است که باز هم در هیچ نسخه DVD که تا به امروز منتشر شده وجود نداشته است.
این DVD را می توانید تا چند روز دیگر از شبکه دیوانه ساز ایرانی بصورت کامل خریداری کنید.