پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

“یادگاران مرگ” بلغاری منتشر شد!

نسخۀ ترجمه شده به زبان بلغاری کتاب “هری پاتر و یادگاران مرگ” امروز با شمارگان اولیه ۴۰ هزار نسخه منتشر شد. این کتاب بر روی کاغذ بازیافت شده در آلمان چاپ شده است که این کار باعث ذخیرۀ تقریباً ۵۰۰ درخت شده است. قیمت این کتاب در بلغارستان ۲۹.۹۰ لف است.