افسانه های بیدل قصه گو

“بیدل آوازه خوان” حدود ۲ میلیون پوند فروش رفت

به گزارش رویترز، کتاب دست نویس رولینگ، “قصه های بیدل آوازه خوان” امروز به حراج گذاشته شد و با قیمت ۱.۹۵ میلیون پوند (۳.۹۸ میلیون دلار و ۳.۷۱۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان) به فروش رفت. این حراج خیریه امروز در مؤسسۀ Sotheby در لندن برگزار شد و عواید آن به مؤسسۀ خیریۀ “صدای کودکان” تعلق خواهد گرفت.
توضیحات بیشتر در ادامه خبر…

این نسخه، یکی از هفت کتاب مشابهی است که رولینگ با دست نوشته و شش تای بقیه را به دوستانش هدیه کرده است. این کتاب توسط یک شرکت لندنی خرید و فروش نقاشی خریداری شده است که معمولاً نقاشی ها و طراحی ها را خریداری می کند. قیمت پایۀ این کتاب ۵۰ هزار پوند بود که با قیمتی حدوداً ۴۰ برابر به فروش رفت.
این قیمت، بالاترین بهایی است که تاکنون برای یک کتاب دست نویس ادبی جدید در حراج پرداخت شده و رکوردی برای کتابی از رولینگ و کتابی برای کوکان است. همان طور که گفته شد تمام عواید حاصل از فروش این کتاب به مؤسسۀ “صدای کودکان” تعلق می گیرد که در سال ۲۰۰۵ توسط رولینگ برای کمک به کودکان آسیب پذیر اروپا تأسیس شده است.

می توانید تصاویری از حراجی را در اینجا ببینید!

همچنین طرحی که رولینگ از هری، رون، هرمیون، هاگرید، اسنیپ، دامبلدور و مک گونگال در سال ۱۹۹۹ کشیده است، در حراج به قیمت ۳۴.۱۰۰ پوند به فروش رسیده است. مجموعه ای از چهار نسخۀ ویرایش انگلیسی دلوکس کتاب هری پاتر که رولینگ در آن ها یادداشت کرده است به قیمت ۳.۷۵۰ پوند، و کتاب های امضاشدۀ “جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آنها” و “کوییدیچ در گذر زمان” که برای مؤسسۀ کمیک ریلیف است، به قیمت ۱.۱۲۵ پوند فروخته شدند.