رولینگ / کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

دو خبر از جي.كي.رولينگ و “يادگاران مرگ”

خبر اول اين كه به گزارش تلگراف، جي.كي.رولينگ، خالق كتاب هاي هري پاتر، در بخش هنر از “ساكنان بزرگ بريتانيا در سال 2007 مورگان استنلي” نامزد شده است.
خبر دوم هم آن كه كتاب “هري پاتر و يادگاران مرگ”، آخرين قسمت از مجموعه كتاب هاي هري پاتر، توسط Newsweek به عنوان “بهترين كتاب سال 2007” شناخته شده است.