پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
رولینگ / کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

دو خبر از جی.کی.رولینگ و “یادگاران مرگ”

خبر اول این که به گزارش تلگراف، جی.کی.رولینگ، خالق کتاب های هری پاتر، در بخش هنر از “ساکنان بزرگ بریتانیا در سال ۲۰۰۷ مورگان استنلی” نامزد شده است.
خبر دوم هم آن که کتاب “هری پاتر و یادگاران مرگ”، آخرین قسمت از مجموعه کتاب های هری پاتر، توسط Newsweek به عنوان “بهترین کتاب سال ۲۰۰۷” شناخته شده است.