فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

“محفل ققنوس” در فهرست گزيده نامزدهاي اسكار

به گزارش Hollywood News فيلم “هري پاتر و محفل ققنوس” يكي از 15 فيلم گزيدۀ نامزد جايزۀ معتبر اُسكار در بخش “بهترين جلوه هاي ويژه” است. بقيۀ فيلم هاي نامزد دريافت اين جايزه “Beowulf”، “اتمام حجت نهايي”، “Evan Almighty”، “قطب نماي طلايي”، “من افسانه ام”، “جان سخت 4″، “گنجينۀ ملي: كتاب اسرار”، “دزدان دريايي كارائيب: پايان دنيا”، “موشپزباشي”، “مرد عنكبوتي 3″، “Sunshine”، “300”، “Transformers”و “The Water Horse” هستند.
از اين پانزده فيلم، 7 فيلم انتخاب شده و سپس 3 فيلم از اين 7 فيلم گزيده مي شوند تا در ماه فوريه براي دريافت جايزۀ اسكار به رقابت بپردازند.