پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

یادگاران مرگ کتاب سال نامیده شد

USA Today کتاب هری پاتر و یادگاران مرگ را ” کتاب سال” قلمداد کرد.
“یادگاران مرگ کتاب سال نامیده شد به خاطر اینکه رولینگ پایانی دلپذیر ، غیرقابل پیش بینی و خشنود کننده برای سری داستان هایش ساخت . او دوباره نشان داد که جادو هنگامی که یک فرد به دنیای جدیدی که کتاب برای او می سازد وارد می شود، حقیقت پیدا می کند. او کاری کرد که ما بتوانیم جادوگرهای کوچک را مانند آنچه خود فرض می کند تصور کنیم ; و الان همه ی آن ها بزرگ شده اند – و هنوز زنده اند. ”
فرستنده خبر: چوچانگ