اخبار سایت

اطلاعات جدید از مشکلات اخیر سایت

با پیگیری عامل مشکل لود بالای سرور، این نکته که کامنت گذاری و امتیازی دهی بخش اخبار کوچکترین ارتباطی به این قضیه ندارد، این دو بخش مطابق گذشته فعال شد.
در واقع با حذف هیچ یک از بخش های سایت این مشکل حل نخواهد شد! توضیح بیشتری ندارم…!
به روز رسانی
امروز (سوم بهمن) حدود نیم ساعت سایت قطع بود. این به خاطر مشکلاتی که قبلا گفتیم نبود. از طرف سرور تمام سایت ها نیم ساعت قطع شد تا عملیاتی را روی آنها انجام دهند. پس هیچ مشکلی نبوده!