کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

الزام ناشر فنلاندی “یادگاران” به استفاده از کاغذ بازیافتی

به گزارش نیویورک تایمز، انتشار ویرایش فنلاندی آخرین کتاب از سری کتاب‏های هری پاتر، نوشتۀ جی.کی.رولینگ به علت تولید شدن از کاغذهایی که فاقد “گواهی سازگاری با محیط زیست” هستند، متوقف شده است. به گفته ناشران فنلاندی کتاب (تامی) به درخواست نویسنده، کاغذ استفاده شده برای تولید کتاب ها “باید از درخت بالغ استخراج شده و طوری قطع شود که به توسعۀ جنگل لطمه‏ای نزند.”
یکی از سخنگویان تامی در توضیح گفته است که با این که رمان‏های اول هری پاتر بر روی کاغذ بازیافت شده چاپ شده است، “این بار این درخواست به صورت خاصی بیان شده است.”
حتماً به یاد دارید که پیش از انتشار کتاب در ایالات متحده، اسکولاستک (ناشر امریکایی کتاب‏ها) اعلام کرد که چاپ “یادگاران مرگ” بر روی کاغذ گواهی شده توسط سازمان نظارت بر فضای سبز (FSC) اجباری شده است. ترجمۀ فنلاندی کتاب “هری پاتر و یادگاران مرگ” در ۷م مارس (۱۷ اسفند) منتشر خواهد شد.