فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

عکس های جدید از پشت صحنه فیلمبرداری شاهزاده دورگه

همان طور که قبلا هم به اطلاع شما رسانده بودیم، فیلمبرداری برای فیلم سینمایی شاهزاده دورگه در کلیسای گلاسچر شروع شده است.
حدود 25 عکس جدید از فیلمبرداری در این مکان منتشر شده است که می توانید در اینجا آنها را مشاهده کنید. همان طور که در عکس ها مشاهده خواهید کرد، تدارکات و آماده سازی مراحل تهیه فیلم در حال انجام است. در آینده شما را با خبرهای بیشتری مطلع میکنیم!