ایران

گفتگوی اختصاصی دیوانه ساز با مدیر نشر زهره

گفتگوی اختصاصی دیوانه ساز با
مدیر نشر زهره

گزارش و عکس ها: سید محسن حسینی
گفتگو: امید

دکتر حسین زاده

بعد از ظهر روز شنبه ششم خرداد ماه سایت دیوانه
ساز تصمیم گرفت تا در فضای آرام هری پاتری یعنی زمانی که نه فیلم
جدیدی در راه هست و نه کتابی آماده ی چاپ، دومین گزارش خود را
درباره ی یکی دیگر از ناشران هری پاتر منتشر کند. دمنتور این بار
به دفتر نشر زهره رفت تا گفتگوی صمیمی با مدیر این انتشارات یعنی
آقای حسین زاده داشته باشد. ایشان ساعتی چند میزبان ما بودند و با
روی خوش پذیرای ما شدند. با او از هر دری گفتیم و شنیدیم…

این طور که از گفته ها بر می آمد این نام کتاب
و نویسنده نیست که برای انتشارات اهمیت دارد بلکه کیفیت محصول
نهایی است که دلمشغولی های یک مدیر است. او امسال هم در نمایشگاه
حضور داشت حضوری که کمتر رنگ و بوی هری پاتر داشت و بیشتر معطوف دن
براون و آثار جنجالی اش بود.

در این دیدار آقای حسین زاده مجددا اشاره به این مسئله داشت که
انتشارات آنها علیرغم فشار های وارده کمترین مقدار سانسور را در
هری پاتر و شاهزاده ی دورگه داشته است. و به عنوان مثال گفتند که
چگونه از آنها خواسته شده بود که لغت تلو تلو خوردن را از کتاب حذف
کنند خواه این تلو تلو خوردن ناشی از مستی باشد خواه در اثر تکان
های شدید قطار… در ضمن این انتشارات در حال آماده کردن اولین
دایره المعارف هری پاتر فارسی است که در مرحله دریافت مجوز با
مشکلاتی بر خورد کرده است که البته مدیر نشر زهره با اعتماد به نفس
بسیار از این مشکل صحبت می کرد.

همچنین ایشان خبر خوشی را برای طرفداران هری پاتر به خصوص نشر زهره
داشتند و آن افتتاح سایت این مرکز بود که نوید مقالات و مطالب
بسیاری را با محوریت هری پاتر داده بودند و اینکه سایت انتشارات
زهره تا امروز شروع به کار نکرده به خاطر این بوده که او و
همکارانش در حال تلاش هستند تا سایتی در خور انتشارات را محیا کنند
.

امید و مدیر نشر
زهره

وقتی که درباره ی فیلم های پاتر از ایشان سوال
کردیم جوابی را که معمولا اکثریت می دهند را شنیدیم البته ایشان
فیلم زندانی آزکابان را نیمه کاره و جام آتش را اصلا تماشا نکرده
بودند اما با این حال بر این باور بودند که فیلم 3 نتوانسته بود
رسالت خود را به عنوان یک اثر اقتباسی کامل کند و فاصله های بسیاری
با کتاب داشت . همان طور که اشاره شد ایشان فیلم 4 را هنوز تماشا
نکرده و به خاطر همین فیلم دو یعنی تالار اسرار را بهترین فیلم در
میان دیگر فیلم ها می دانند.

آقای حسین زاده گله هایی هم داشتند که از نظر ما هم این صحبت ها،
حرفهایی به جا و درست است ایشان معتقد بودند که طرفداری از پدیده
ای نباید باعث از میان رفتن پرده ها و حجاب ها شود و به تالار
گفتگوهای موجود که با موضوع هری پاتر در اینترنت فعالیت دارند
اشاره کردند که بی احترامی و هتک حرمت افراد و زیر پا گذاشتن حقوق
دیگران در آنها بیداد می کند. ایشان درباره ی سایتی قدیمی که در آن
فعالیت داشتن گفتند و این که چگونه کاربرانی را که نسبت به دیگران
بی احترامی می کردند را از آن اخراج کردند.

این گفتگو در حدود یک ساعتی به طول انجامید و در نهایت با استقبال
مدیر نشر زهره به پایان رسید.

با آرزوی موفقیت های روز افزون برای ایشان و نشر زهره.