عوامل فیلم / فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول"

ديويد يتس، آخرين فيلم هري پاتر را نيز كارگرداني مي كند؟

لويس لوري، نويسندۀ كتاب كودكان، بلاگ خود را با اطلاعاتي در مورد نسخۀ سينمايي كتابش، “دهنده” (The Giver) به روز كرده است. او كه اظهار اميدواري كرده است كه ديويد يتس، كارگردان “محفل ققنوس” و “شاهزادۀ دورگه”، فيلم مذكور را كارگرداني كند. ولي در اين به روزرساني چيزي گفته است كه براي ما جالب است: “…اون (يتس) تصميم گرفته ابتدا آخرين فيلم هري پاتر رو كارگرداني كنه، پس با اين كار چندين سال ساخت فيلم “دهنده” رو به تعويق ميندازه.”
با اين كه منبع اين خبر خيلي موثق است، تا اطلاع رسمي وارنر براز آن را شايعه فرض كنيد. در صورت دريافت هرگونه خبر تكميلي آن را به اطلاعتان خواهيم رساند.