سایت های ایرانی

مسابقه اینترنتی وبلاگ هری پاتر ۲۰۰۰ همراه با جایزه

وبلاگ هری پاتر ۲۰۰۰ اخیرا مسابقه ای ترتیب داده است که میتوانید جزئیات آن از قبیل شرایط، نحوه شرکت، موضوع و جوایز مسابقه در وبلاگ آنها مشاهده کنید.
این مسابقه برای تمام طرفداران و هری پاتریست ها است.