دنیل ردکلیف

دنيل در كينگز كراس

آژانس عكس WENN تعدادي عكس از فيلم برداري فيلم "هري پاتر و محفل ققنوس" در ايستگاه كينگز كراس در لندن فرستاده است. در اين عكس ها دنيل رادكليف، قطار سريع السير هاگوارتز و تعدادي از عوامل فيلم را مي بينيد.
با تشكر از اينگ!