فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

فیلمبرداری شاهزاده دورگه در پل میلنیوم لندن

طبق گزارش‌ها و تصاویری که اخیراً به دستمان رسیده، فیلمبرداری لوکیشن فیلم “هری پاتر و شاهزاده‌ی دورگه” دیروز در لندن انجام شده است. این صحنه که هیچ یک از بازیگران اصلی فیلم در آن حضور ندارند؛ در پل میلنیوم در لندن فیلمبرداری شده است. یکی از حاضران می‌گوید که این صحنه که مردم (در نقش مشنگ‌ها) در آن حضور دارند یکی از صحنه‌های دارای جلوه‌های ویژه‌ی فیلم ششم هری پاتر است که برای نشان دادن جنگ در دنیای جادویی، خراب شدن پل را به تصویر می‌کشد. او می‌گوید: “آنها بر روی پل از بیش از ۱۲۰ سیاهی لشگر و چند بدلکار که به آب پرت می‌شدند، استفاده کردند. آنها برای فیلمبرداری قسمت‌های اصلی از یک هلیکوپتر (چرخ‌بال!) استفاده کردند که به آب و پل خیلی نزدیک میشد و در طول پل پرواز می‌کرد. فیلمبرداری باید هر ۳۰ دقیقه انجام میشد که مدت زمانی بود که دولت به آنها اجازه داده بود.”
می‌توانید عکس‌هایی از این لوکیشن را در هنگام عملیات در اینجا و اینجا ببینید!