عوامل فیلم / فیلم 4 "هری پاتر و جام آتش"

مصاحبه جديد رابرت پتينسون

مصاحبه جديدي با رابرت پتينسون كه نقش قهرمان هافلپافي، سدريك ديگوري، را در فيلم "هري پاتر و جام آتش" بازي كرد انجام شده. Robert Pattinson.org گزارش داد كه رابرت در اين مصاحبه مي گويد كه قرار است در فيلم خون آشام جديدي با نام "پس از تاريكي" و هم زمان با آن در اليزاه كاثبرت (محصول تلويزيوني "24") بازي كند. و در اواخر پاييز در "ديدار توبي جاگ" محصول BBC 2 بازي مي كند.
در اين گفتگوي كوتاه، رابرت مي گويد كه ممكن است به يك كلاس بازيگري برود. او همچنين در مورد فيلم "هري پاتر و جام آتش" و رالف فينس (بازيگر نقش لرد ولدمورت) نيز صحبت مي كند.

"حركات رالف فينس خيلي منو مي ترسوند. وقتي سر فيلمبرداري هري پاتر بوديم اصلاً نتونستم باهاش صحبت كنم و تنها ارتباطي كه با هم داشتيم اين بود كه اون توي فيلم پاشو رو سر من گذاشت. بعد من سر اين كار رفتم و اونم اون جا بود. و اين دختر گفت " تو قبلاً با رالف فينس كاري كردي، نه؟" و من گفتم "خب، نه…" و رالف گفت "چرا، من پام رو روي سرت گذاشتم." و گفتگوي ما تا اين حد بود."
"بازيگري با اتفاق همراهه. من هيچ وقت آموزش يا چيز ديگه اي نديده م، براي همين تازگي ها يه جورايي باهاش راحتم. در هري پاتر، من در حقيقت نمي دونستم دارم چيكار مي كنم. من كنار مجموعه مي نشستم. حالا هم احتمالاً به يه آموزشگاه درام ميرم."