روپرت گرینت

گرينت: كسي واقعاً در هري پاتر نمي ميرد

با انتشار فيلم درس هاي رانندگي، دو مصاحبه جديد از روپرت گرينت به دست آمده اند. اولين مصاحبه از مجله Total Film است كه اسكن هايي از اين مجله را در اينجا مي توانيد ببينيد. در اين مصاحبه كوتاه، روپرت به سؤالاتي درباره ي آينده نقشش در فيلم هاي هري پاتر، يعني رون ويزلي، پاسخ مي دهد. او همچنين به سؤالي در مورد اين كه اگر با دنيل رادكليف دعوا كند چه كسي مي برد، جواب جالبي مي دهد. اين مصاحبه را از نظر مي گذرانيد:

تا پايان اين فيلم ها به ايفاي نقش رون ادامه ميدي؟
"معلومه كه دوست دارم. من نمي دونم كه چه بلايي قراره سر رون بياد. به نظرم، اگه بميره خوب ميشه. اما هيچ كس واقعاً توي هري پاتر نمي ميره. هميشه مي توني به صورت يه روح يا چيز ديگه اي برگردي."

اگه تو و دنيل رادكليف با هم دعوا كنيد، كي برنده ميشه؟
"فكر كنم خودم. دن يه كم تمرين مي كنه، اما من بزرگ ترم، براي همين شايد قوي تر باشم. يه بار ما با هم مچ انداختيم و من برنده شدم…"

همچنين در Empire online مصاحبه ديگري وجود دارد، كه روپرت و جولي والترز (مالي ويزلي) در مورد فيلم جديدشان، درس هاي رانندگي، صحبت مي كنند. روپرت به اين سؤال جواب مي دهد كه در آينده چه كار خواهد كرد:
"مي خوام يه كاري به غير از پاتر انجام بدم، چون فاصله ي زيادي بين فيلم ها وجود داره، اما هنوز نمي دونم چه كاري."