فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

شیامالان، برای کارگردانی فیلم پاتر

سایت سینمایی ComingSoon.net مصاحبه ی جدیدی با کارگردان فیلم های ترسناک حس ششم، نشانه ها، و آخرین اثرش دهکده انجام داده است. حالا شیامالان با وارنر براز شریک شده است و برای کارگردانی فیلم های هری پاتر از او سوال شده است:
"میدونین که تب هری پاتر حالا حالاها ادامه داره،" او ادامه داد: "من تا حالا ملاقاتی با رولینگ نداشتم. ولی کتاب اول برای من فرستاده شد. ولی چون این اقتباس باید بدون تغییر انجام میشد، من نتونستم. حالا هم اگه بخوان من انجام بدم، باید تغییرات رو بپذیرن."