فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

يك روز در لوكيشن محفل ققنوس

ديروز، اندرو و تعدادي از اعضاي انجمن رسانه آنلاين از لوكيشن فيلم "هري پاتر و محفل ققنوس" در استوديوهاي ليوسدن در انگليس بازديد كردند. اندرو گزارش مي دهد:
يك گشت فوق العاده در لوكيشن ها زديم، با چند بازيگر مصاحبه كرديم و خيلي كارهاي ديگه. من هنوز اجازه ندارم چيزي رو بگم، ما بعد از اين كه در ماه نوامبر‌ (آبان/ آذر) تيزر تريلر فيلم منتشر شد مي تونيم يه اطلاعاتي به شما بديم. بي شك، اين فيلم نسبت به چهار فيلم ديگر به اين شكل بايد بهترين (و زيباترين) فيلم باشد. براي اطلاعات بيشتر تا ماه نوامبر صبر كنيد.