افسانه های بیدل قصه گو

نگاهی به محافظت از “بیدل آوازه خوان” در آن سوی پرده ها

وب سایت یاهو! ویدیوی جدیدی را منتشر کرده است که نگاهی دارد به به اینکه شرکت آمازون تا چه حد از کتاب افسانه های بیدل آوازه خوان محافظت می کند. این کتاب مجموعه ای از داستان های افسانه ای است که توسط رولینگ به حراجی خیریه فروخته شده است که برنده ی آن شرکت آمازون شد.
دافن دورهام، مدیر بخش کتاب های آمازون، از اینکه نگاهداری این کتاب به چه شکل انجام می شود صحبت کرده است و گفته است هنوز رازهای مخفی وجود دارد در مورد این کتاب که آنها را فاش نکرده اند.