فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

خانواده فوتبالیست ها در محفل ققنوس وارد میشوند

بنابر گزارش The Sunday Times، فوتبالیست های انگلیسی، "تئو والکت" برادر "اشلی" و والدین "دان" و "لین" قرار است در پنجمین فیلم هری پاتر حضور به هم رسانند. خود "تئو" هم قرار بوده که بازی کند، اما به دلیل مشغله های فوتبال مجبور بود به جایی برود.