بازیگران

صحبت های بازیگر فلور دلاکور تکذیب شد

سایت UniversHarryPotter که با آژانس بازیگری پوئسی (بازیگر فلور دلاکور) در ارتباط است اعلام کرد که نقل قولی که از این بازیگر در مصاحبه ی آن مجله به چاپ رسیده اشتباه است و او هرگز نگفته که نمی خواهد در فیلم های آینده هری پاتر حضور داشته باشد.
توجه داشته باشید که باز هم این بدین معنی نیست که حضور او در فیلم هفتم قطعی شده است.