پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
اما واتسون

اما واتسون در لیست ۱۰۰ شخصیت “هات” مجله ماکزیم

بعد از اینکه اما واتسون، برای دومین بار در فهرست جذاب (س؟کسی) ترین زنان FHM قرار گرفت، این بار در مجله ی ماکزیم در فهرست ۱۰۰ شخصیت هات قرار گرفت.
(جایگزین مناسبی برای کلمه Hot وجود ندارد و منظور از س؟کـسی جذاب بودن و همان هات بودن است.)