فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

عکس جدید از آقای خانه ی اربابی مالفوی

عکس جدیدی از فیلم سینمایی هری پاتر و محفل ققنوس منتشر شده است که آقای مالفوی را در خانه ی اربابی با شکوه خود نشان می دهد. گفته شده این عکس متعلق به فیلم پنجم است، ولی در این مورد تردید وجود دارد و کاملا مشخص نیست این عکس تبلیغاتی است یا مربوط به صحنه حذف شده ای است که تا به حال منتشر نشده. در هر صورت این عکس را می توانید در اینجا، در گالری عکس ما مشاهده کنید.
عکس دیگری هم از آمبریج و دامبلدور از همین فیلم منتشر شده که می توانید اینجا ببینید.

به روز شد: عکس مالفوی مربوط به Hidden Secrets of Harry Potter special در DVD محفل ققنوس است. با تشکر از دامبلدور!