فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

یک عکس جدید و کوچک دیگر از فیلم شاهزاده دورگه

سایت Oclumencia یک عکس جدید کوچک از هری، رون و هرمیون در اتاق گریفیندور از شاهزاده دورگه منتشر کرده است. این عکس شبیه اولین عکسی است که وارنر براز رسما منتشر کرده بود. که شامل هر سه کاراکتر اصلی بود. این عکس جدید را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

فیلم شش