فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

پوستر تبلیغاتی منتسب به شاهزاده دورگه منتشر شده است

همان کسی که دیروز عکس کوچکی از شاهزاده دورگه را در اینترنت پخش کرد، امروز پوستری را نشان داد که می توانید در اینجا آن را ببینید. این پوستر منتسب به شاهزاده دورگه است و هیچ رسمیتی در آن وجود ندارد. سایت MuggleNet قرار است از وارنر براز تاییدیه صحت این عکس را بگیرد.