رولینگ

جی.کی.رولینگ باز هم در لیست پرقدرت ترین زنان قرار گرفت

در طی انجام نظرسنجی بین یک هزار نفر از تجار مرکز رهبری بین المللی تجار در لندن، جی.کی.رولینگ توانست در جایگاه سوم زنان قدرتمند بریتانیا قرار بگیرد.
اولین زن ملکه انگلستان و دومین زن هم مارگارت تچر (نخست وزیر بریتانیای کبیر در سال های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰) شد.

توجه: پنج عکس جدید از محفل ققنوس در خبر قبلی مربوط به این عکس ها قرار گرفته است که می توانید اینجا این عکس ها را مشاهده کنید.