رولینگ

جی.کی.رولینگ میزبان جامعه حامیان بیماران مبتلا به MS شد

در روز جمعه، خانم جی.کی.رولینگ که حامی جامعه بیماران مبتلا به MS اسکاتلند است، در Harburn House واقع در جنوب شهر لوتیان اسکاتلند، میزبان این برنامه شد. در این برنامه خیریه مبلغ ۳۲۰،۴۳۶ پوند جمع شد.

یکی از اشیایی که برای همیشه به عنوان به یاد ماندنی شد، تابلو عکسی از یک جادوگر یا ساحره در یک پورتره جدید از پارک دنیای جادوگری هری پاتر در فلوریدا بود.
مسئول این موسسه خیریه گفت که این بار رکورد جمع آوری اعانه تمام سال های گذشته شکسته شد.