کتاب‌ها

زنی رکورد مطالعه یادگاران مرگ سرعتی را شکست

بیشتر مردم در مطالعه کمتر از ۳۰۰ کلمه در دقیقه مطالعه می کنند و به این شکل کتاب یادگاران مرگ تنها در ۴۷ دقیقه به پایان می رسد. این به نظر غیر ممکن میاد. در سال گذشته مادر سه فرزند توانست در المپیادی که در لندن و در کتاب فروشی برگزار می شد رکوردی به جا بگذارد. او در آنجا نشست و دویست و پنجاه هزار لغت را مطالعه کرد یعنی به عبارتی در هر دقیقه توانست ۴۲۵۱ کلمه بخواند. قبل از این که او برای رقابت آمده شود به شدت تمرین کرده بود و خود را آماده کرده بود. او در این رابطه توضیح داد: پیش از آن کتاب های قبلی هری پاتر را خواندم و دوباره خواندم تا بتوانم این رکورد را به ثبت برسانم. Anne Jones به استعداد خود بعد از شرکت در یک دوره کلاس های تند خوانی پی برد. او تا به حال به خاطر این قابلیتش هفت مدال طلا دریافته است.