روپرت گرینت

درس های رانندگی در سنگاپور

Driving Lessons فیلمی که روپرت گرینت دو سال پیش در آن به ایفای نقش پرداخته بود نهایتا برای نمایش در شرق آسیا و به خصوص کشور سنگاپور آماده شد. به گزارش منابع سنگاپوری این فیلم از دوازدهم همین ماه یعنی ژوئن ۲۰۰۸ در سالن های سینمای سنگاپور اکران می شود و درجه مورد نظر برای این فیلم درجه NC-16 که مربوط به سینمای سنگاپور می شود خواهد بود.