فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

شايعه: ديويد يتس كارگردان شاهزاده دورگه؟

شايعه شده كه كارگردان فيلم "هري پاتر و شاهزاده دورگه" ديويد يتس، كارگردان فيلم "هري پاتر و محفل ققنوس" خواهد بود. Movies Online گزارش داده است كه ديويد يتس براي كارگرداني فيلم ششم هري پاتر پيشنهاد دريافت كرده. اين سايت مي نويسد:
"خبري هم در مورد فيلم "هري پاتر و شاهزاده دورگه" داريم، به من اطلاع داده اند و اين خبر تأييد شده كه از ديويد يتس كارگردان فيلم "هري پاتر و محفل ققنوس" درخواست شده كه براي كارگرداني فيلم بعدي برگردد و انتظار مي رود كه او نيز قبول كند.
اين خبر بايد خيلي محتاطانه پخش شود، اما من همچنين باخبر شده ام كه قرار است فيلم برداري آن از مي 2007 (ارديبهشت/خرداد 1386) آغاز شود، يعني دو ماه قبل از اكران محفل ققنوس. گفته شده كه تا حد امكان به تطابق سن بازيگران جوان با سن واقعي كاراكتر ها توجه خواهد شد. "هري پاتر و شاهزاده دورگه" در 21 نوامبر 2008 (اول آذر 1387) اكران خواهد شد."
لطفاً توجه كنيد: نام كارگردان هاي زيادي براي كارگرداني فيلم شاهزاده دورگه در اينترنت بيان مي شود، همان طور كه تاريخ هاي مختلفي نيز براي فيلم برداري اين فيلم به گوش مي رسد. براي همين در حال حاضر اين خبر را با نگاه يك شايعه ببينيد. ما سعي مي كنيم تأييديه اين خبر را به دست بياوريم.