پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
اما واتسون

نتایج کارنامه امتحانات ترم آخر اما واتسون اعلام شد!

اما واتسون در سایت رسمی خود مطلب جدیدی را نوشته و در مورد اینکه سرانجام تمام امتحانات مهم خود را با سطح A (معادل نمره ۲۰ در ایران) تمام کرده، صحبت کرده است. او گفت این نتیجه حاصل هفته ها مطالعه ی سخت برای درس هایش بوده.
اما گفت که: “خیلی سخته بگم چه جوری تموم شد و ترجیح میدهم برای چند هفته استراحت کنم.”
او در ادامه گفت که با تمام شدن امتحاناتش میلیون ها کار را باید انجام دهد. مثل دیدن بعضی از افراد، نوشتن چند نامه و از همه مهمتر لذت بردن از تابستان!
موفقیت اما را در امتحاناتش تبریک می گوییم!