اما واتسون

تریلر فیلم جدید اما واتسون: افسانه دسپریا

تریلر جدید برای فیلم سینمایی افسانه دسپریا (The Tale of Despereaux) که فیلمی انیمیشنی است که در آن اما واتسون و رابی کالترین (هاگرید) جای شخصیت های پرنس پی و گرگوری صحبت کرده اند منتشر شده است و می توانید در اینجا مشاهده کنید.
این فیلم روز 19 دسامبر 2008 (29 آذر 1387) به اکران سینماها در خواهد آمد. این فیلم در مورد سه حیوان پهلوان پنبه است!