روپرت گرینت

روپرت گرینت مست، معتاد و دزد می شود

همان طور که پیش از این گفتیم، قرار است روپرت گرینت در فیلم جدیدی به نام Cherrybomb بازی کند.
اطلاعات بیشتری که در این مورد کسب شده این است که او در این فیلم به همراه کیمبرلی نیکسون و رابرت شی هان بازی می کند.
روزنامه واریتی در مورد داستان فیلم این طور نوشته است:
فیلم در مورد نوجوانانی به نام های لوک، مالکی و مایکل است که همیشه آخر هفته های خود را با مصرف مشروب، مواد مخدر، دزدی از مغازه ها و ماشین دزدی سپری می کنند. اما اصل ماجرا از وقتی شروع می شود که هر سه آنها متوجه میشوند نمی توانند به این کارها ادامه دهند.