فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

نسخه با کیفیت عکس های رون در لباس کوییدیچ و دراکو غمگین

امروز کمپانی وارنر براز نسخه با کیفیت دو عکس جدید دیروز را در اندازه بزرگ منتشر کرد. با تشکر از علی پژوهان، این دو عکس با کیفیت فوق العاده بالا و بزرگ را در اینجا و اینجا ببینید.
دیروز هم هفت عکس قبلی توسط وارنر براز در کیفیت بالا و اندازه بزرگ منتشر شد.
توجه داشته باشید که موقع نمایش عکس در سایت، تصویر کشیده می شود تا از قالب گالری بیرون نرود ولی در صورت ذخیره ی عکس، با اندازه ی واقعی و بزرگ آن در کامپیوتر شما ذخیره خواهد شد.