کتاب‌ها

سنگ جادو در لیست طرح جلدهای کلاسیک مجله ی EW

نسخه امریکایی کتاب هری پاتر و سنگ جادو در لیست ۲۵ طرح روی جلد (کاور) کلاسیک جدید در لیست مجله ی Entertainment Weekly قرار گرفت. (منظور از کلاسیک جدید، طراحی کلاسیک کتاب های عصر حاضر است)
از بقیه کتاب هایی که در این لیست هستند میتوان به پارک ژوراسیک از مایکل کریکتون و افسانه ی کُلفَت اثر مارگارت اتوود اشاره کرد.
طرح جلد نسخه امریکایی سنگ جادو را اینجا ببینید.