فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول"

احتمال بریده شدن فیلم یادگاران مرگ از بازگشت رون ویزلی

مجله Movie Magic ویژه نامه ای برای فیلم شاهزاده دورگه منتشر کرده است که در آن عکس ها و مصاحبه هایی با بازیگران و عوامل فیلم وجود دارد. در یکی از مصاحبه های مجله که با استورات کریگ، طراح فیلم انجام شده است، او از صحنه ای که فیلم دو قسمتی “هری پاتر و یادگاران مرگ” جدا می شود، صحبت کرده است.
او خیلی واضح اعلام کرده است که به هیچ وجه فیلم نامه ی فیلم را ندارد و از این بابت مطمئن نیست اما گفته است که: “شنیده ام که پیشنهاد شده فیلم اول رو از بخش بازگشت رون قطع کنند. جایی که رون هری و هرمیون را ترک می کند که بازگشتش صحنه ای احساسی است. حدس میزنم پایان رضایت بخشی باشه. نمیدونم استیو کلاوز، نویسنده ی فیلمنامه هم راضی هست یا نه. اما به محض اینکه فیلمنامه ی اول به دستمون برسه، متوجه خواهیم شد.”