فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

ویدیو لوکیشن خانه اسلاگهورن در شاهزاده دورگه

سایت ماگل نت ویدیویی از لوکیشن خانه اسلاگهورن در فیلم هری پاتر و شاهزاده دورگه را منتشر کرده است. این خانه در شهر لاکوک انگلستان قرار دارد که در اکتبر 2007 صحنه های مربوط به آن ضبط شد.
این ویدیو را می توانید در اینجا ببینید.