ایران

هری پاتر و جام آتش از شبکه تهران صدا و سیما

مدیرگروه کودک شبکه تهران در مصاحبه ای با روابط عمومی این شبکه از دوبله فیلم سینمایی هری پاتر 4 خبرداد وی افزود این فیلم که محصول 2006 می باشد بامدیریت آقای نصراله متقالچی دوبله شده است ایشان از همکاری تعدادی از افراد روشندل در دوبله این فیلم خبرداد وافزود این فیلم فاخر سینمای کودک و نوجوان بزودی در یکی از مناسبتهای ویژه از شبکه تهران پخش می شود.